Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Subjekt: STILL CREATE, s. r. o. so sídlom I. Textorisovej 4534/1, 036 01 Martin, ďalej ako „Still Create“.
 2. Zber osobných údajov fyzických osôb je vykonaný pre potrebu objednania produktov, ak sa fyzická osoba rozhodne požiadať o vyhotovenie ponuky, objednaniu tovaru a služieb, alebo iných úkonov, ku ktorým je v zmysle zákona potrebné doložiť osobné údaje zo strany kupujúceho alebo predajcu.
 3. Z poskytnutých osobných údajov, či už prostredníctvom kontaktného formuláru na webovom sídle https://www.stillcreate.sk/ alebo Facebook formuláru, sa od fyzických osôb uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým subjektom, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti Still Create a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti Still Create alebo jej zákonných povinností ako právnickej osoby
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje Still Create, má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy Still Create.
 9. Každá fyzická osoba odovzdávajúca svoje osobné údaje Still Create, má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje Still Create, má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí Still Create reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická osoba, ktorá odovzdá osobné údaje Still Create, automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov.